Modulbasert opplæring i traumesensetiv omsorg, med fokus på å gi de sårbare barna praktisk hjelp i skolehverdagen

Målgruppe: Barnhage- og skoleansatte