Tilbud

Gapestad gård tilbyr helgeopphold for barn og unge faste helger i måneden gjennom hele året. Vi ønsker mye voksenkontakt med 5-6 voksne på 7-8 barn, for at vi lettere kan «se» og bekrefte den enkelte. Alle har sin egen seng, faste rom, og de møter de samme voksne hver helg. Dette er med på å skape trygghet, forutsigbarhet og gode vennskap.
Relasjonene med de voksne er det mange av barna som har med seg langt inn i ungdomstiden. Gapestad er barnas sted og eierfølelse og tilhørighet er viktige trivselsfaktoren, og stedet skal oppleves som et hjem for de som kommer hit!

Aktiviteter i helgene: Fotball, minicrosskjøring, grilling og tur i skogen, uteleker (boksen går), 2 km til skøytebane, eller vi tar en tur til Østfoldbadet, bowling eller på minigolf. Barna er også glad i brettspill, konkurranser, hobbyaktiviteter, «bit for bit», eller bare å sitte sammen og oppleve seg inkludert og trygg! 

Vi tar gjerne i mot barn med spesielle behov eller utfordringer. Tilbudet vårt er av erfaring godt egnet til de som er fosterbarn. Her slipper de å måtte forholde seg til enda en ny familie og får også møte andre som er fosterbarn.
Kunnskapen om traumesensitiv omsorg er en bærebjelke i vårt arbeid i å hjelpe barna og ungdommene til et liv med større mestring og trygghet! Barneverntjenestene i den enkelte kommune kjøper helgeopphold.

Ønske om fast helgeopphold?

Meld din interesse i skjemaet under. Det er kontaktopplysninger til verge vi ønsker i de øvrige feltene. Du kan skrive navn, alder og situasjon på barnet i meldingen. Vi tar kontakt så snart som mulig.